Chinh phục hố sụt khổng lồ Kong

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình đã được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí hết sức thuyết phục: là khu vực điển hình cho lịch sử hình thành vỏ trái đất với những đặc điểm riêng có về địa mạo, địa chất vào năm 2003....

14/12/2022 - Quốc nội

Cuốn album thanh xuân của người Việt

Cho đến thời người Việt đã quen với những phương tiện truyền tải hình ảnh tiên tiến của thế giới, họ vẫn dành một góc hoài niệm trân trọng hình ảnh quá khứ như một sự bảo lưu căn cước văn hóa...

25/11/2022 - Văn hóa địa phương

Xem chim ở Yok Đôn

Do lãnh thổ kéo dài qua nhiều vĩ tuyến, các vùng miền ở Việt Nam có nhiều sự khác biệt lớn về đa dạng sinh học, các nhà khoa học dựa trên đặc trưng của từng khu vực đã phân thành 9 vùng sinh thái ở nước ta....

12/10/2022 - Quốc nội

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ