Điều khoản – chính sách

Khi độc giả truy cập website https://heritagevietnamairlines.com/, tức là độc giả đã đồng ý với các quy định và điều khoản dưới đây của Tạp chí Heritage (sau đây gọi tắt là Tạp chí).

I. QUYỀN TÁC GIẢ THƯƠNG HIỆU

 1. Tất cả thông tin Tạp chí cung cấp, bao gồm bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin dạng số khác đều thuộc quyền sở hữu của Tạp chí và được luật pháp bảo vệ.
 2. Tạp chí không sở hữu bản quyền hình ảnh và thông tin của những thương hiệu thuộc bên thứ ba.
 3. Không được tái sử dụng tất cả những thông tin thuộc quyền sở hữu của Tạp chí, bao gồm nội dung bài viết, logo, hình ảnh, video và các nội dung số khác khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Tạp chí.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘC GIẢ

 1. Độc giả tôn trọng quyền tác giả thương hiệu của Tạp chí.
 2. Độc giả có trách nhiệm về những thông tin mình đăng tải trên website.
 3. Độc giả không post, đăng các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại đến các cá nhân/tổ chức.
 4. Độc giả không phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình, phần mềm gây hại tới website.

III. QUYỀN HẠN CỦA HERITAGE

 1. Heritage có quyền và không cần thông báo trước khi điều chỉnh các dịch vụ của mình.
 2. Heritage có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin độc giả post trên website để đảm bảo thông tin đăng tải phù hợp với quy định của website.
 3. Heritage có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của độc giả nếu độc giả có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm quy định của website quá nhiều lần.
 4. Heritage có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của Heritage. Heritage không chịu tách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.
 5. Heritage không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên Heritage và website Heritage.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 186 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ