Phan Cm Thượng

Câu chuyện này tôi được nghe ông bà kể bằng chuyn thơ. Nội dung rng: Chàng TThc làm quan ở Tiên Du, Kinh Bc, nhưng là n nhân ham du ngon, chán việc đời.

Nhân hôm đi thưởng hoa xuân ở một ngôi chùa nọ, gặp người con gái xinh đẹp, vin cành hoa mẫu đơn nên vô tình làm gẫy, nàng bị dân tình bắt đền, chàng động lòng thương bèn cởi áo gấm ra đền thay cho nàng. Rồi một bữa chàng từ bỏ quan, đi chơi ở cửa bể Thần Phù, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), núi non điệp trùng ven biển, bèn tiến vào một động tiên. Bỗng cửa động mở ra, các bà tiên, cô tiên ùa ra đón chàng vào như người đã quen. Hóa ra người con gái mà Từ Thức cứu trước kia là Giáng Hương –  con bà tiên, chủ động tiên này. Để đáp ơn Từ Thức, bà tiên mời chàng vào và cho kết duyên vi Giáng Hương. Họ sống nơi tiên cnh nhàn du lấy làm thích thú.

Nhưng rồi, lòng trần gợi lại, Từ Thức một ngày nhớ quê hương, mun về chơi, bèn xin với Tiên bà và Giáng Hương. Họ nói ngày tiên là m trn, chàng quay về, e khó gặp li. Nhưng thy lòng quê đã quyết, Tiên bà bèn cho TThức cỗ xe loan đưa chàng quay về trần. Về lại quê, thấy cảnh vật đã khác, chàng gặp một ông lão hỏi thăm, ông lão thưa: i nghe nói ông cố 7 đời của tôi vào núi đã mấy trăm năm trước, biệt tích”. Từ Thức thở dài, mới biết vài năm trên tiên đã là vài trăm năm cõi trần, định quay lại, thì cỗ xe loan đã hóa thành đàn hạc trắng bay đi mất.

Bức tranh TThc gp tiên được vẽ năm 2021, bng màu tự nhiên trên giy dó, kể lại bằng hình nh câu chuyện mang màu sắc đạo Lão phương Đông. Hay rng nhân duyên ngắn ngủi, cuộc đời chỉ là thoáng qua, như nước chy mây trôi!.