Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm dự kiến sẽ tổ chức Triển lãm gốm nghệ thuật Việt Nam 2021 vào quý 3/2021 khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Sự kiện này nhằm giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo của nhiều tác giả Việt Nam trên con đường sáng tác với chất liệu gốm truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật gốm trong đời sống đương đại.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm (đơn hoặc bộ) sáng tác trong 5 năm trở lại đây. Ban tổ chức Triển lãm sẽ nhận ảnh chụp tác phẩm tham dự từ ngày 2 đến 6/8/2021 tại số 38 phố Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng nghệ thuật sẽ chấm thi qua ảnh chụp và sau đó sẽ chấm trực tiếp tác phẩm và dự kiến trao giải cho 6 tác phẩm đồng hạng.