TaylorMade Golf  với các công nghệ đột phá đã mang lại một cấp độ mới về độ ổn định, tốc độ và khoảng cách với các cây Driver của SIM2, SIM 2 Max và SIM 2 Max • D.

So với dòng Sim hiện tại, dòng sản phẩm mới mang lại tốc độ dựa trên phát triển khí động học ở giai đoạn một phần nghìn giây ngay trước khi va chạm. Nắm bắt được ưu điểm nổi bật của tạo hình đó, giờ đây TaylorMade đã sáng tạo cây Driver mới với trọng tâm là tăng cường độ ổn định trong khi đó vẫn duy trì tốc độ và tối ưu hóa độ phóng của các cú đánh.