Trn Duy Hưng

Như mt svn đng tt yếu ca knguyên 4.0, “làn sóng s” trong ng dng công nghđshóa văn hóa nghthut gm các hin vt, di sn, tác phm và thm chí ctri nghim văn hóa, đã mra nhng khnăng cho skết ni và giao lưu văn hóa vi thế gii.

Khán giả trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Cui năm qua, trong khuôn khLiên hoan Sáng to & Thiết kế Vit Nam (VFCD) 2020, trin lãm “Không mây, không mưa” đưc đi hc RMIT tchc đng thi trên mng internet và ti bo tàng PhnVit Nam (Hà Ni), xoay quanh các câu chuyn đa chiu vcăn tính và văn hóa. Vi phiên bn sca trin lãm, khán giyêu nghthut bt cđâu cũng có thddàng tiếp cn vi các tác phm vnghthut đương đi Vit Nam. Chcn vài cú nhp chut đ“bưc vào” mt không gian 3D n tưng, di chuyn gia “avatar” (hình thái đin t) ca các bc tranh, video và tác phm điêu khc, trên nn âm nhc viết riêng cho không gian o. “Không mây,không mưa” đã qung bá nghthut Vit Nam ra quc tế bng vic tiếp tc ng dng công nghtân tiến (như 3D-scan) đtiến ti shóa hơn 70 tác phm đang shu, và to ra nhng giá trriêng cho tri nghim nghthut trc tuyến.

Tác phẩm của Dương Thuý Liễu tại đại học RMIT (cơ sở Hà Nội)

Các cơ quan văn hóa nhà nưc cũng đang có nhng thnghim hiu quvi công ngh. Trưc nh hưng vưt mi dđoán ca dch Covid-19, bo tàng PhnVit Nam tp trung vào truyn thông sđduy trì hin din vi công chúng: hđy mnh tương tác trên mng xã hi, ci thin tích hp gia trang web chính thc và ng dng đin thoi thông minh, cũng như thc hin và chia strc tuyến các phim ngn vhot đng ca mình. Nhiu hin vt đưc shóa, và 3 trin lãm dkiến trong năm cũng đưc chuyn thành trưng bày trc tuyến, vi nhng tín hiu đáng khích lvng truy cp và đón nhn ca khán gitrong và ngoài nưc. Tng bưc mt, bo tàng cũng kết hp vi các đơn vtư nhân đto ra sn phm thương mi tkhi hin vt đang lưu gi, hưng đến thtrưng thế gii.

Cùng hưng đến ngun thu tdliu s, vin Văn hóa Nghthut Quc gia Vit Nam (VICAS) đang xây dng mt cng truy cp cho khi lưng đsphim, hình nh và nghiên cu ca vin vhơn 800 loi hình di sn văn hoá phi vt th. Đây là mt dán dài hơi vi shtrtcác doanh nghip tư nhân và tchc quc tế, ha hn giúp công chúng và gii nghiên cu văn hóa Vit Nam và quc tế tiếp cn ddàng hơn vi nhng di sn quý, vn có nguy cơ mai mt nếu nhng tư liu VICAS đang lưu trkhông đưc shóa kp thi.

Khán giả thưởng thức bộ phim "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh được số hoá 2K bởi Viện Phim Việt Nam

Trong mng đin nh, vin Phim Vit Nam (đơn vlưu trphim ln nht cc) cũng có nhng kế hoch vshóa và qung bá tư liu. Các dán vin trin khai trong hai năm gn đây cùng Hi đng Anh hay trung tâm Htrvà Phát trin Tài năng đin nh TPD đu to tiếng vang nht đnh, gii thiu đến công chúng nhiu tác phm đin nh Vit Nam ít đưc biết đến, trình chiếu bn shóa 2K vi cht lưng âm thanh hình nh sc nét. Nhà làm phim ngưi Anh – Esther Johnson đang thc hin mt phim tài liu vcuc sng thưng ngày và văn hóa Vit Nam, trong đó cô sdng tư liu phim sca Vin Phim Vit Nam vgiao thông nhiu vùng min đt nưc qua nhiu thp k. Phim dkiến ra mt năm 2021 ti mt sliên hoan nghthut quc tế.

Các băng video âm nhạc truyền thống được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III

đa ht âm nhc, nhng dán quc tế như Saigon Supersound (Đc) hay Sublime Frequencies (M) đã dày công sưu tm, shóa đĩa than, băng cassette pop và rock Vit Nam thp niên 1960-1970. Tnhng file shóa này, mt stuyn tp đưc phát hành rng rãi, giúp di sn nhc Vit đưc tiếp cn và hiu rõ hơn. Không chnhm mc đích bo tn, các đĩa nhc này truyn cm hng cho nghsĩ thi nay tương tác và đương đi hóa nhng âm thanh xưa như nhóm nhc Saigon Soul Revival (TP. HChí Minh), đưc chú ý trong nưc và ti châu Âu năm va qua vi album đu tay.

Ngoài các tư liu hay hin vt, các tri nghim và căn tính cũng có thđưc shóa. Trung tâm Âm nhc và nghthut thnghim Đom Đóm đang thc hin mt “lưu trú trc tuyến” năm tun vi nghsĩ Nht Bn Kioto Aoki. Dù dch Covid-19 khiến cô không thđến Hà Ni tham gia lưu trú nghthut theo kế hoch, Aoki khám phá không gian âm thanh ca thành phqua mt chui cuc gi video. Tmàn hình máy tính, cô “gp g”, trò chuyn và làm vic cùng nhiu nghsĩ và nghnhân âm nhc đa phương, có dp cm nhn quang cnh qung trưng, công viên, ch, chùa chin, nhà máy, các bui din…

Tác phẩm "37B phố Nguyễn Hữu Huân" (2014) của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn, thuộc triển lãm "Không mây , không mưa"

Hay như nghsĩ trNhung Nguyn, đã “vchân dung” bng âm thanh ca qung trưng Ba Đình hay phNguyn Thái Hc dưi dng thc thu tiếng trc tiếp tđưng phvà xlý qua các phn mm làm nhc. “Chân dung” đã đưc đăng ti và gii thiu trên nhng nn tng trc tuyến như Bandcamp hay Soundcloud. Sáng tác ca Nhung Nguyn đóng góp vào mt cm thc nơi chn rõ nét vVit Nam.

Vi nhng hot đng shóa trong nhn nhp thi gian gn đây, chúng ta có thhy vng vskhi sc và nhiu cơ hi mi cho văn hóa nghthut Vit Nam.