Tỉnh Khánh Hòa mới đây đã thông qua đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa” với kinh phí hơn 6,7 tỷ VNĐ, được thực hiện từ nay đến năm 2023. Đây được coi là cú hích cho nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa với các hoạt động cụ thể như: Xây dựng ấn phẩm về Bài chòi, phục dựng điểm trò chơi dân gian, tạo điều kiện cho các tổ chức truyền dạy về Bài chòi, giới thiệu loại hình nghệ thuật này trong nhà trường và hoạt động du lịch…