Hành trình trên vùng đất Chín Rồng

Dòng trường giang Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, trải qua hơn 4.200km đổ xuôi về phương nam, băng qua 6 quốc gia Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, để cuối cùng trước khi đổ ra biển lớn, dòng sông đã tạo nên một vùng đồng bằng trù phú - một miền đất phù sa bồi đắp: Đồng bằng sông Cửu Long.

30/08/2021 - Quốc nội

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 186 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ