Hội viên Bông Sen Vàng có thể đổi dặm thưởng để lấy phần thưởng rất hữu ích là hành lý miễn cước trên chuyến bay mang số hiệu VN do Vietnam Airlines khai thác.

Với các chặng bay ngắn như Hà Nội – Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh – Phú Quốc…, hội viên chỉ cần đổi 3.000 dặm thưởng để lấy 10kg hành lý miễn cước hoặc 5.000 dặm lấy một kiện hành lý 23kg. Đối với các chặng bay xa hơn như Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh/Nha Trang…, hội viên chỉ cần đổi 4.000 dặm thưởng để 10kg hành lý miễn cước hoặc 6.000 dặm cho một kiện hành lý 23kg.