Nguyễn Đình

T gm, sơn mài, khm trai, đến các cht liu th cm, vi, la, nhng ký c, hình tưng linh thú dân gian … đưc các nhà thiết kế Vit thế h tr chuyn th vào sn phm không rp khuôn, gán ghép, vay mưn, mà bng nhng tư duy, sc thái, tinh thn thc s khác bit.

Kỹ thuật cẩn, khảm sơn mài mang độ khó cao trong "Góc thưởng trà" của Nguyễn Xuân Lục

Đánh thc và khơi gi truyn thng, phát trin bn vng, bo v h sinh thái… là nhng khái nim không xa l trong thiết kế hin đi. Nhưng khai thác như thế nào đ đó yếu t “truyn thng” đưc phát huy trit đ đang là ch đ đưc các nhà thiết kế tr đc bit quan tâm. Cùng vi s phát trin ca thông tin và công ngh, các nhà thiết kế Vit đã có nhng bưc đi tích cc, t tin ng dng du n “truyn thng” to nên nhiu bt ng, thm chí c s táo bo. Nhng ngành ngh thân thuc, qua ngàn năm tn ti, gn bó vi lch s phát trin nưc Vit như khm trai, sơn mài, gm… d b “đóng khung” bi đnh kiến, tư duy, k thut làng ngh, nhưng khi các bn tr ng dng vào thc ti, có th thy bưc chuyn mưt mà, nh nhàng, tình cm qua nhng thiết kế đm du n sáng to.

Ngh sĩ sơn mài Nguyn Xuân Lc – Hà Ni là ví d. Anh xut thân là ngưi làng ngh, hc chuyên ngành hi ha, hot đng trên ha đàn là ngh sĩ sáng tác vi nhng bc tranh gây tiếng vang Vit Nam và khu vc. Thiết kế vi anh như mt cách thư giãn, mt cuc do chơi, nhng sn phm th hin k thut tinh tế ca khm trai làng Chuôn Ng (ngh th công), phi cùng sơn mài (cht liu truyn thng), kết hp sp đt đương đi (ngh thut th giác). C ba yếu t y tôn nhau lên đ ngưi xem thy giá tr ngh truyn thng không dng li th công m ngh, mà đưc nâng tm thành tác phm ngh thut. Tác phm “Góc thưng trà” ca Nguyn Xuân Lc đưc chn làm đi din tham gia sân chơi ca gii thưng thiết kế quc tế EDIDA 2022 (Elle Decor International Design Award) là mt dn chng c th.

Khiếm khuyết trong chất liệu bỏ quên được cân bằng qua thiết kế

Ở lĩnh vực thời trang, cũng dễ nhận ra những bước chuyển mình khi giá trị bền vững được đề cao trong sáng tạo. Nhà thiết kế Vũ Tá Linh – Hà Nội, tâm sự về giai đoạn phải quanh quẩn với bốn bức tường khi giãn cách xã hội, cảm xúc sáng tạo gần như cạn kiệt. Trong sự bế tắc ấy, khi lục lọi tủ quần áo của chính mình, với nhiều trang phục chưa từng được dùng đến, Linh đã biến những lãng quên ấy thành chất liệu sáng tác. Bộ sưu tập N.A.M ra đời, là sự kết hợp của quần áo, phụ kiện cũ với kỹ thuật chần bông, rút sợi, đột tay, ghép vải, đan móc… Những ưu  khuyết của chất liệu được cân bằng qua nghệ thuật thiết kế, tạo thành tác phẩm mới, phá cách, đậm dấu ấn tái tạo, bền vững, giữ được bản sắc chính nguyên của vật liệu, nhưng cách thể hiện không hề cổ điển, cũ kỹ đến mức lạc điệu với thời đại.

Bộ sưu tập N.A.M: Mới, lạ, đầy phá cách của Vũ Tá Linh

Đim đáng chú ý trong các sáng tác gn đây là vic các nhà thiết kế tr đã s dng nn dân gian, không sao chép, rp khuôn, mà ch tìm cm hng, đ to nên mt ngôn ng thiết kế mi, mt tác phm mi. “Ghế hoàng hu” – mt thiết kế ca các bn tr SMA Studio , Hà Ni – là mt tác phm như vy. Thiết kế đã vn dng đưng nét, t l, chuyn k, chi tiết trang trí nơi nhng chiếc ghế vương triu, ri ng biến thành tác phm “ghế hoàng hu” đp t l, duyên phi kết màu sc, tinh chi tiết th hin.

Vẻ đẹp vương triều biến tấu vào đương đại của Ghế hoàng hậu

Tư duy thiết kế th hin nhiu khác bit. Trưc đây, nhiu bn thiết kế ch có th tn ti trên giy, không th thc hành mu do rào cn k thut. Thế h thiết kế hôm nay luôn biết chau chut kh năng bn thân, kết hp nhiu k thut phc tp đ to nên sn phm, tác phm. S sáng to, ng dng, gn như không gii hn khi trong mt thiết kế, yếu t ti đa hóa ý tưng bng x lý k thut hin đi đưc chú trng. Ly ví d tác phm “Ng Nghê” ca tác gi Tom Trandt Minh Đo, TP.HCM. Đ khó th hin s hp thành t rp 3D, may, thêu, đính, trang trí… mang li mt sáng to v thi trang mà theo gii thích ca tác gi là: “Mt nhúm l lăng, mt thìa màu mè, mt s sành điu ngay c trong gic ng…”

Thách thc v cht liu, k thut chế tác cũng là khía cnh đưc các nhà thiết kế tr quan tâm, nêu đ bài và x lý hiu qu. Nhà thiết kế Nguyn Hunh Nam , Đng Nai, mo him khi dùng hình nh cây tre đ chuyn ti nét đp văn hóa, truyn thng, tinh thn vì môi trưng vào sn phm qut gió, tưng là điu không th, nhưng s chế tác t m ca k thut th công đã hóa gii gii hn, mang li cho thiết kế v mc mc, gn gũi, thân thin, va gii thiu đưc k thut x lý khéo léo ca ngưi th ngh th công, li k đưc câu chuyn thân quen trong văn hóa Vit qua hình nh cây tre, dung d mà gn gũi.

Sau vẻ đẹp là thông điệp về giá trị bền vững của bộ sưu tập N.A.M

Nhiu yếu t thi s, nhiu vn đ xã hi cũng là nhng ý nim đưc các nhà thiết kế tr gi gm vào tác phm, to mi liên kết lin lc gia hin đi và quá kh. Tôn trng quá kh bng s sáng to, đó cũng là cách đưc các nhà thiết kế thế h mi ng dng, góp phn lưu gi văn hóa, bo tn văn hóa, bo tn di sn, đ tiếp tc phát trin nhng giá tr tt đp y mãi v sau.