Chương trình Bông Sen Vàng tiếp tục gia hạn thẻ cho hội viên Bạch Kim, Vàng và Titan xuống hạng trong giai đoạn từ 1/8/2020 đến 30/6/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội viên chỉ cần tích lũy ít nhất một chuyến bay xét hạng trong năm 2019 hoặc 2020 sẽ được gia hạn thẻ đến hết 31/12/2021.


Thông tin chi tiết có tại: www.vietnamairlines.com