Hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tích lũy dặm hoặc điểm Shinhan khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng Shinhan Visa Travel Platinum và Thẻ tín dụng Hi-Point. Dặm hoặc điểm Shinhan có thể quy đổi sang dặm bay Bông Sen Vàng theo tỷ lệ: 1 dặm Shinhan tương đương 1 dặm Bông Sen Vàng; 270.000 điểm Shinhan tương đương 1.000 dặm Bông Sen Vàng.

Đặc biệt, hội viên có thể nhận tới 1,1 triệu điểm thưởng hoặc 2.000 dặm thưởng Shinhan sau khi kích hoạt và chi tiêu bằng thẻ lần đầu tiên. Thông tin chi tiết có tại: www.vietnamairlines.com.