Chỉ cần mua vé và bay cùng Vietnam Airlines, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tích lũy dặm với mọi hạng đặt chỗ. Hạng đặt chỗ càng cao, hệ số cộng dặm càng lớn. Hệ số cộng dặm cho từng hạng đặt chỗ trên các chuyến bay nội địa được đăng tải trên trang web: . Ưu đãi không áp dụng đối với các loại vé thưởng, vé miễn giảm cước.