Hội viên Bông Sen Vàng đăng ký mới thành công thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietcombank Vietnam Airlines American Express trong thời gian từ nay đến hết 28/02/2021 sẽ được tặng 1.000 dặm thưởng nếu có giao dịch chi tiêu bất kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng chưa từng có thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express hoặc đã khóa/hủy ít nhất 12 tháng trước.