Từ nay đến hết 28/2/2021, hội viên Bông Sen Vàng phát hành mới thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Vietnam Airlines American Express Platinum sẽ được tặng 10.000 dặm thưởng nếu doanh số chi tiêu thẻ đạt 5.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày hoặc 1.000 dặm thưởng khi có giao dịch chi tiêu bất kỳ trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hành thẻ. Thông tin chi tiết có tại: www.vietcombank.com.vn.