Nghệ thuật Bài chòi tại 9 tỉnh, thành phố ở khu vực Trung bộ đã được Unesco công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Ở Khánh Hoà, loại hình nghệ thuật này mang những đặc điểm chung nhưng cũng có những nét riêng độc đáo. Để bảo tồn vốn cổ và lan toả được tình yêu với bộ môn nghệ thuật truyền thống này, Khánh Hoà dự kiến thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ khoa học, sưu tầm nguồn tư liệu và đưa lên không gian mạng internet nhằm giới thiệu rộng rãi tới công chúng.