Với dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản, hội viên có thể chọn lựa cho mình nhiều phần thưởng hấp dẫn, trong đó có vé thưởng miễn cước.

Với dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản, hội viên có thể chọn lựa cho mình nhiều phần thưởng hấp dẫn, trong đó có vé thưởng miễn cước.