Hội viên Bông Sen Vàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB sẽ được tích lũy điểm thưởng theo tỷ lệ: 1 điểm thưởng SHB tương ứng với 1.000 VNĐ chi tiêu bằng thẻ. Cuối mỗi kỳ sao kê, hội viên có thể quy đổi điểm thưởng SHB thành dặm thưởng Bông Sen Vàng. Hội viên vui lòng tham khảo: www.shb.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế của SHB và cách đổi điểm thưởng sang dặm thưởng Bông Sen Vàng.