Từ ngày 1/1/2021, Hội viên Bông Sen Vàng không phải trả phí dịch vụ 235.000 VNĐ tại Việt Nam hoặc 10 USD tại nước ngoài cho mỗi giao dịch chuyển nhượng dặm thưởng.

Quy định mới giúp hội viên giảm bớt chi phí khi nhận dặm thưởng chuyển nhượng để có thể đổi lấy các phần thưởng hấp dẫn từ chương trình Bông Sen Vàng ngay cả khi không có đủ dặm. Phí chuyển nhượng theo gói dặm không thay đổi.