Với mong muốn đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng là người Việt Nam tại Hàn Quốc, TPBank đã triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán liên thông quốc tế dành cho thẻ ATM tại Hàn Quốc. Hiện nay, toàn bộ chủ thẻ nội địa của TPBank đã có thể thanh toán, rút tiền tại 3.000.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ và gần 40.000 máy ATM của các ngân hàng thuộc BC Card ở Hàn Quốc. TPBank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai dịch vụ này ở Hàn Quốc và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai tại Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản…