Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phi Long

Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phi Long

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Top 5

Tác phẩm: Giáo đường trong sương

Tác giả: Phi Long

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ