Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phan Thị Khánh

Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phan Thị Khánh

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Top 5

Tác phẩm: Khám phá thác hang Én

Tác giả: Phan Thị Khánh

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ