Hội viên Bông Sen Vàng có thể yêu cầu cộng dặm bổ sung trực tuyến bằng cách:  

  1. Truy cập tài khoản Bông Sen Vàng trên website hoặc ứng dụng Vietnam Airlines
  2. Chọn “Yêu cầu cộng dặm”, điền các thông tin
  3. Nhấn nút “Gửi thông tin”

Ngoài ra, hội viên cũng có thể liên hệ các Chi nhánh Vietnam Airlines, cung cấp các chứng từ gồm vé và thẻ lên máy bay để được cộng dặm.