Hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tặng 5 dặm thưởng cho mỗi USD đặt phòng tại: booking.com/lotusmiles. Ưu đãi không giới hạn số dặm thưởng, số lần đặt phòng và thời gian lưu trú. Ngoài ra hội viên còn được linh hoạt đặt phòng và hủy phòng miễn phí.