Từ nay đến 28/02/2021, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tặng 10.000 dặm thưởng khi mở thành công thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express Platinum mới và chi tiêu thẻ đạt từ 5 triệu VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. Ưu đãi áp dụng cho 820 khách hàng đầu tiên.

Tham khảo www.vietcombank.com để biết thêm về điều kiện và điều khoản.