Lắng dịu sắc chàm

Màu sắc là một phần của văn hóa tộc người. Từ thời xưa, các dân tộc sinh sống ở cao nguyên, miền núi nước ta đã biết khai thác cây cỏ có sẵn trong tự nhiên, chế tạo ra các loại màu để nhuộm vải vóc. Trong muôn sắc màu, màu chàm là gam màu trầm lắng, làm nên hồn cốt của các tộc người.

28/07/2022 - Di sản

Điêu khắc Chăm Trà Kiệu ở bảo tàng cố đô

Vào những năm 1927-1928, nhà khảo cổ học người Pháp Jean-Yves Claeys đã khai quật kinh đô Trà Kiệu trong 9 tháng...

24/06/2022 - Di sản

Những tộc người răng đen

Cà răng, nhuộm răng đen là tập tục khá phổ biến ở nhiều tộc người vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Một số dân tộc vùng Tây Bắc không cà răng như người Tây Nguyên nhưng lại có tục nhuộm răng và bịt răng vàng...

03/06/2022 - Di sản

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ