Lễ hội Then Kin Pang xứ Mường Trời

Những làn điệu Then của người Thái vùng Tây Bắc được tổng hòa từ thi ca, nhạc, múa, chứa đựng những giá trị văn hoá truyền thống lâu đời....

08/02/2022 - Văn hóa địa phương

Chợ phiên: Men say miền Tây Bắc

Nếu bạn chưa bao giờ được dự một buổi chợ phiên của đồng bào H’Mông ở miền núi phía Bắc, thì tức là bạn chưa biết gì về họ nói riêng, và miền Tây Bắc nói chung.

21/01/2022 - Văn hóa địa phương

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ