Kiến trúc tu viện – pháo đài trên Himalayas

Khởi nguồn từ Tây Tạng rồi truyền bá sang vùng Bắc Ấn như Ladakh, Sikkim, qua Đông Himalayas như Bhutan, Phật giáo Himalayas tạo nên những di sản văn hóa tổng hòa từ những giá trị tinh thần và những công trình kiến trúc đồ sộ như những tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên cao nguyên.

01/06/2022 - Di sản

Sự tích trầu cau

Ngày xưa có Tân và Lang là hai anh em ruột, dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng, từng được vua Hùng triệu về Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao.....

25/05/2022 - Truyện cổ tích

Bảo vật hoàng cung – Kim sách triều Nguyễn (1802 – 1945)

Kim sách Triều Nguyễn là một loại thư tịch cổ đặc biệt, thường được làm bằng vàng, bạc hoặc bạc mạ vàng để ghi lại sắc mệnh, chiếu dụ vua ban về các việc chính sự, lễ nghi triều đình. Đó là sự kiện các hoàng đế lên ngôi, lập hoàng thái tử, tấn phong hoàng hậu, sách lập phi tần hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu, thụy hiệu cho hoàng thân, quốc thích... Việc chế tạo giao cho Hữu ty thuộc bộ Lễ thực hiện.

01/04/2022 - Văn hóa địa phương

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 247 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ