Nghệ thuật trang trí mosaic trong lăng Khải Định

Thư tịch đã ghi lại vào năm 1776, trong tác phẩm “Phủ Biên tạp lục”, nhà bác học Lê Quý Đôn đã miêu tả xứ Thuận Hóa, nay là thành phố Huế: “Tường trong tường ngoài đều xây dày mấy thước, lấy vôi và mảnh sứ đắp thành hình rồng, phượng, lân, hổ, cỏ hoa”. Đấy chính là nghệ thuật mosaic vào thời các chúa Nguyễn...

19/05/2021 - Quốc nội

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 255 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ