Từ nay đến hết 15/7/2021, hội viên Bông Sen Vàng chỉ cần thực hiện 40 chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác…

Với hãng vận chuyển VN ghi trên vé (thay vì 50 chuyến như trước đây) sẽ được đặc cách nâng lên hạng thẻ Bạch Kim, 20 chuyến (thay vì 30 chuyến) để được nâng lên hạng thẻ Vàng và 10 chuyến (thay vì 20 chuyến) để lên hạng thẻ Titan. Ưu đãi áp dụng cho vé có hạng đặt chỗ S, M, B, Y, U, Z, W, I, D, C, J.