Hội viên Bông Sen Vàng có thể mua vé máy bay theo phương thức bằng Dặm & Tiền để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé với số dặm tối thiểu sử dụng để mua vé từ 1.000 dặm/1 khách/1 chặng bay. Hội viên có thể dùng dặm để mua dịch vụ chọn chỗ ngồi trên máy bay và hành lý trả trước trong quá trình mua vé máy bay bằng Dặm & Tiền (tùy thuộc khả năng cung ứng). Thông tin chi tiết và điều kiện, điều khoản có tai: www.vietnamairlines.com