Mới đây, cổng thông tin Pháp – Việt: Thư viện Hoa phượng vĩ tại địa chỉ: heritage.bnf.fr/france-vietnam đã ra mắt với hai ngôn ngữ Pháp và Việt Nam. Đây là kết quả hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam nhằm tái hiện những mối tương tác về văn hoá, lịch sử giữa 2 nước từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Hơn 2.000 tài liệu được tập hợp, số hóa từ các kho lưu chiểu của 2 thư viện cũng như Trung tâm hợp tác quốc tế về nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển Pháp (CIRAD).