Các em nhỏ từ 2 đến dưới 16 tuổi cũng có thể trở thành hội viên Bông Sen Vàng. Để đăng ký hội viên cho các em, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi hợp pháp chỉ cần truy cập tài khoản Bông Sen Vàng của mình và điền thông tin theo mẫu “Đăng ký cho trẻ em“. Mỗi người được đăng ký tối đa cho 3 trẻ em. Chính sách này tạo thuận lợi cho các gia đình có con nhỏ thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không gia tăng cơ hội tích lũy dặm thưởng để hưởng ưu đãi với Vietnam Airlines và các đối tác.