Giải đặc biệt – Ngày mới ở hồ Tuyền Lâm – Tấn Tuấn

Giải đặc biệt – Ngày mới ở hồ Tuyền Lâm – Tấn Tuấn

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Đặc Biệt

Tác phẩm: Ngày mới ở hồ Tuyền Lâm

Tác giả: Tấn Tuấn

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ