Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Top 5 – Nguyễn Văn Trực

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bộ – giải Top 5

Tác phẩm: Làng dệt Lanh Lùng Tám

Tác giả: Nguyễn Văn Trực

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ