Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 – Giải Nhất

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bộ – giải Nhất

Tác phẩm: Lễ Tẩu Sai người Dao Sơn Đầu

Tác giả: Thành Thế Vinh

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ