Từ nay đến 31/12/2020, hội viên mở mới thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa và có phát sinh ít nhất một giao dịch chi tiêu được cộng dặm trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt thẻ sẽ được nhận 500 dặm thưởng Bông Sen Vàng. Hội viên vui lòng tham khảo: www.techcombank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và các điều kiện.