Từ nay đến hết ngày 31/12/2022, hành khách mua vé Thương gia linh hoạt trên các đường bay nội địa (không bao gồm đường bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác được ưu đãi tặng vé Phổ thông miễn phí tương ứng với số lượng vé mua.  

Vé tặng có hiệu lực xuất vé từ nay đến hết ngày 26/3/2023, khởi hành đến hết ngày 31/03/2023 và áp dụng trên tất cả các chặng nội địa Việt Nam (ngoại trừ đường bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Hành khách xuất vé tặng muộn nhất là 05 ngày trước ngày khởi hành.

Chương trình được áp dụng cho khách mua vé tại các phòng vé, đại lý, trang web và ứng dụng di động của Vietnam Airlines; không áp dụng với giá vé Thương gia mua sớm, giá vé Thương gia mua theo nhóm và không áp dụng trong giai đoạn cao điểm Tết.

Vui lòng truy cập trang web: www.vietnamairlines.com để biết thêm thông tin và mua vé, đặt chỗ