96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ
96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ

96- Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm – Trần Quỳ

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Nhọc nhằn nghề Muối Tuyết Diêm
  • Tác giả: Trần Quỳ.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 247 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ