6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành
6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành

6- Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận – Nguyễn Trung Thành

 • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
 • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
 • Tên tác phẩm: Được mùa cá ở Mỹ Tân – Ninh Thuận.
 • Tác giả: Nguyễn Trung Thành.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ