58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính
58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính

58- Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa – Nguyễn Xuân Chính

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Độc đáo trang phục của người Hà Nhì Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Chính.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ