55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh
55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh

55- Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu – Trần Tấn Vịnh

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Độc đáo trang phục nam giới dân tộc Cơ Tu
  • Tác giả: Trần Tấn Vịnh.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ