5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành
5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành

5- Rú chá vào Thu – Nguyễn Trung Thành

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Rú chá vào Thu.
  • Tác giả: Nguyễn Trung Thành.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ