48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành
48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành
48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành
48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành
48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành

48- Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn – Phạm Quang Thành

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Bãi biển đẹp ở Hòn Sơn
  • Tác giả: Phạm Quang Thành.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ