266- Bóng hình ngư phủ – Võ Văn Tiến

266- Bóng hình ngư phủ – Võ Văn Tiến

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Bóng hình ngư phủ
  • Tác giả: Võ Văn Tiến.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 247 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ