25- Chúng tôi an toàn thân thiện – Trương Thế Cầu

25- Chúng tôi an toàn thân thiện – Trương Thế Cầu

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
  • Tên tác phẩm: Chúng tôi an toàn thân thiện
  • Tác giả:  Trương Thế Cầu .

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 255 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ