24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt
24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt

24- Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye – Nguyễn Hồ Việt

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Góc phố Hà Nội qua lăng kính fisheye
  • Tác giả: Nguyễn Hồ Việt.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ