178- Hoàng hôn trên phố cổ – Nguyễn Sanh Quốc Huy

178- Hoàng hôn trên phố cổ – Nguyễn Sanh Quốc Huy

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Hoàng hôn trên phố cổ
  • Tác giả: Nguyễn Sanh Quốc Huy.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ