17- Trao đổi chuyên môn của tổ bay – Trần Bá Ân

17- Trao đổi chuyên môn của tổ bay – Trần Bá Ân

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
  • Tên tác phẩm: Trao đổi chuyên môn của tổ bay
  • Tác giả:  Trần Bá Ân.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 247 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ