124- Người giữ hồn nghề – Lê Việt Khánh

124- Người giữ hồn nghề – Lê Việt Khánh

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Người giữ hồn nghề
  • Tác giả: Lê Việt Khánh.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 255 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ